ISO 9001


За нас

Фирма "Карат-Перфект" ЕООД е създадена през 1989 година с предмет на дейност:
 • Производство на пътни знаци съгласно БДС 1517 / 2006г., БДС EN 12 899;
 • Знаци по Охрана на Труда съгласно БДС 30-35 / 76 , Наредба № 4 и др. нормативи;
 • Строителство;
 • Изолации : Огнезащитни, Хидроизолации, Шумоизолации, Термоизолации;
 • Производство на Алуминиева и PVC дограма;
 • Светофарни уредби и броячи;
 • Ограничители на скоростта : гумени и тип “Габър”;
 • Табели за улици , Знамена и Билбордове;
 • Ограничители за паркиране и Бариери.
Фирмата е  произвела до 2016 г. над 180 000 пътни знака, над 150 000 знаци по охрана на труда, над 280 000 знаци за електрически уреди и инсталации и др.

Основни клиенти :
 • Пътни знаци : Общини, строителни фирми,промишлени предприятия и др.
 • Знаци за електрически уреди : Електропреносните и електроразпределителните райони на НЕК ЕАД, големи промишлени предприятия и фирми търгуващи с електроматериали.
 • Табели по Охрана на Труда : Предприятия и фирми търгуващи с лични предпазни средства.
 • Алуминиева и PVC дограма : Частни клиенти, Обществени заведения и др.

 

За произвежданите изделия фирмата притежава : Система за управление на качеството ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда ISO 14001:2004, Система за управление на здравето и безопастността при работа OHSAS 18001:2007  и сертификати от акредитирани лаборатории, гарантиращи техните качества.

 Сертификат 2015-2018 original size

 

В производството се влагат висококачествени материали  от сертифицирани доставчици.

Фирмата разполага с 45 души  опитен и квалифициран персонал.

original size

Търговският и административен офис на фирмата ни се намира на територията на гр. Пловдив ул. “Ильо Войвода ” № 29.

Производствената база е разположена в близост до гр. Пловдив, разполагаща с 2300 кв.м. площ. Производството е осигурено с всички необходими спомагателни помещения за отделните дейности.

 

 

 

 

 

България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651

All rights reserved, Karat, 2006