ISO 9001


Пътни знаци за въвеждане на забрана и отменяне на въведена забрана-група В

Забранено е влизането на пътни превозни средства
В1
Забранено е влизането на пътни превозни средства в двете посоки
В2
Забранено е влизането на МПС, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди
В3
Забранено е влизането на товарни автомобили
В4
Забранено е влизането на МПС с ремаркета, освен с полуремаркета или единични едноосни ремаркета
В5
Забранено е влизането на МПС с ремаркета
В6
Забранено е влизането на трактори и самоходни машини
В7
Забранено е влизането на мотоциклети и мотопеди
В8
Забранено е влизането на велосипеди
В9
Забранено е влизането на ППС, теглени от животни
В10
Забранено е влизането на колички за превоз на товари, теглени или бутани от хора
В11
Забранено е влизането на пешеходци
В12
Забранено е влизането на ППС, обозначени с опознавателен знак опасни товари
В13
забранено е влизането на изобразените ППС
В14
Забранено е влизането на ППС с широчина, включително и товара, по-голяма от означената
В15
Забранено е влизането на ППС с височина, включително и товара по-голяма от означената
В16
Забранено е влизането на ППС или състав на ППС с дължина, включително и товара, по- голяма от означената
В17
Забранено е влизането на ППС с маса с товар, по-голяма от означената
В18
Забранено е влизането на ППС с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означеното
В19
Забранено е движението на ППС едно след друго на разстояние, по-малко от означеното
В20
Забранено е завиването надясно
В21
Забранено е завиването наляво
В22
Забранено е завиването в обратна посока
В23
Забранено е изпреварването на моторни превозни средства с изключение на мотоциклети без кош и  мотопеди
В24
Забранено е изпреварването на товарни автомобили с допустима максимална маса над 3,5 т. да изпреварва МПС, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди
В25
Забранено е движение със скорост, по-висока от означената
В26
Забранени са престоят и паркирането
В27
Забранено е паркирането
В28
Забранено е преминаването без спиране
В29
Забранена е употребата на звуков сигнал
В30
Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване
В31
Край на въведена-та с пътен знак забрана за изпреварване на моторни превозни средства с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош от товарни автомобили с максимално допустима маса над 3.5 тона
В32
Край на въведената с пътен знак забрана за движение със скорост, по-висока от означената
В33
Край на забраните, въведен с пътни знаци
В34

България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651

All rights reserved, Karat, 2006