ISO 9001


Пътни знаци относно предимство - група Б

Пропусни движещите се по пътя с предимство
Б1
Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство
Б2
Път с предимство
Б3
Край на пътя с предимство
Б4
Пропусни насрещно движещите се пътни превозни средства
Б5
Премини ако пътят е свободен
Б6

България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651

All rights reserved, Karat, 2006