ISO 9001


Пътни знаци със задължителни предписания - група Г

Движение само направо след знака
Г1
Движение само надясно след знака
Г2
Движение само наляво след знака
Г3
Движение само направо или надясно след знака
Г4
Движение само направо или наляво след знака
Г5
Движение само надясно или наляво след знака
Г6
Движение само надясно пред знака
Г7
Движение само наляво пред знака
Г8
Преминаване отдясно на знака
Г9
Преминаване отляво на знака
Г10
Преминаване отдясно или отляво
Г11
Кръгово движение
Г12
Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници
Г13
Задължителен път само за велосипедисти
Г14
Задължителен път само за пешеходци
Г15
Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти
Г16
Задължителна минимална скорост
Г17
Край на задължителната минимална скорост
Г18
Задължителни вериги за сняг най-малко на две от двигателните колела
Г19
Задължителна посока за движение на ППС, обозначени с опознавателен знак за опасен товар
Г20

България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651

All rights reserved, Karat, 2006