ISO 9001


Пътни знаци със специални предписания - група Д

Брой на пътните ленти и посоки за движение по тях
Д1
Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се ППС
Д2
Указател за предварително престрояване
Д3
Еднопосочно движение след знака
Д4
Автомагистрала
Д5
Край на автомагистралата
Д6
Автомобилен път
Д7
Край на автомобилния път
Д8
Тунел
Д9
Край на тунела
Д10
Начало на населено място
Д11
Край на населено място
Д12
Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак
Д13
Край на зоната на действия на изобразения пътен знак
Д14
Начало на жилищна зона
Д15
Край на жилищната зона
Д16
Пешеходна пътека
Д17
Болница
Д18
Паркинг
Д19
Платен паркинг
Д20
Инвалид
Д21
Трамвайна спирка
Д22
Тролейбусна спирка
Д23
Автобусна спирка
Д24
За използването на пътя се изисква платена винетна такса
Д25

България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651

All rights reserved, Karat, 2006