ISO 9001


Пътни знаци, даващи допълнителна информация - група Е

Медицински пункт
Е1
Болница със звено за спешна медицинска помощ
Е2
Полиция
Е3
Телефон
Е4
Автосервиз
Е5
Автомивка
Е6
Бензиностанция
Е7.1
Бензиностанция която предлага и без оловен бензин
Е7.2
Информационно табло за туристи
Е8
Хотел или мотел
Е9
Ресторант
Е10
Кафе
Е11
Къмпинг за палатки
Е12
Къмпинг за туристически ремаркета
Е13
Къмпинг за палатки и туристически ремаркета
Е14
Туристическа база
Е15
Място за отдих
Е16
Начало на пешеходен маршрут
Е17
Вода за пиене
Е18
Тоалетна
Е19
Такси
Е20
Пешеходен подлез или надлез
Е21
Минимални скорости на движение
Е22
Проходът е отворен или затворен за движение
Е23

България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651

All rights reserved, Karat, 2006