ISO 9001


Пътни знаци за направления, посоки, обекти и други - група Ж

Предварителен указател
Ж1
Предварително указване на по-сока към населено място или обект
Ж2
Предварителен указател за отклоняване на движението
Ж3
Предварителен указател за завиване
Ж4
Предварителен указател за посока на движение на означения вид ППС
Ж5
Указателна табела
Ж6
Указателна стрелка
Ж7
Посока към ферибот
Ж8
Място за завиване в обратна посока
Ж9
Потвърждаване на посоката към населено място
Ж10
Наименование на обект
Ж11
Пресичаният път е без изход
Ж12
Път без изход
Ж13
Начало на пътна лента
Ж14
Край на пътна лента
Ж15
Преминаване в платното за насрещно движение
Ж16
Средна лента за изпреварване в указаната посока
Ж17
Пътна лента със съоражение за аварийно спиране
Ж18
Препоръчителна скорост
Ж19
Номер на автомагистрала по националната класификация
Ж20.1
Номер на пътя по националната класификация
Ж20.2
Ж20+Ж21
Ж20+Ж21
Номер на пътя по международната класификация
Ж21
Километричен знак
Ж22

България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651

All rights reserved, Karat, 2006