ISO 9001


Допълнителни табели - група Т

Разстояние до
Т1
Дължина на
Т2
Начало на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28
Т3.1
Начало на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28
Т3.2
Продължаване зоната на действие на пътни знаци В27 и В28
Т4.1
Продължаване зоната на действие на пътни знаци В27 и В28
Т4.2
Край на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28
Т5.1
Край на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28
Т5.2
ППС за което се отнася действието на пътния знак
Т6
ППС за което не се отнася действието на пътния знак
Т7
Разстояние до пътен знак Б2
Т8
Стрелка
Т9
Време на действие на пътния  знак
Т10
Посока към обект
Т11
Начин на паркиране на пътните превозни средства
Т12
Направление  на пътя с предимство  в кръстовището
Т13
При сняг и зимни условия
Т14
Работни дни
Т15
Неработни дни
Т16
Табела с текст
Т17

България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651

All rights reserved, Karat, 2006