ISO 9001


Пътни знаци, поставяни в участъци с концентрация на ПТП

  • С допълнителен контур с жълто-зелен флуоресцентен светлоотрази-телен фон.
  • Върху правоъгълна основа с жълто-зелен флуоресцентен фон
original size

България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651

All rights reserved, Karat, 2006