ISO 9001


Стълбове и скоби за пътни знаци

Стълб
1500mm
Стълб
2000mm
Стълб
2500mm
Стълб
3000mm
Стълб
3500mm
Стълб
4000mm
Стълб
4500mm
Стълб
5000mm
Стълб
5500mm
Стълб
6000mm
Стълб
6500mm
Стълб
7000mm
Стълб
7500mm
Стълб
8000mm

Скоба C

Скоба S

България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651

All rights reserved, Karat, 2006