ISO 9001


Указателни знаци за аварийни изходи и първа помощ

Авариен изход / спасителен маршрут
41
Авариен изход/ спасителен маршрут
42
Посока на движение
43
Носилка
44
Авариен изход/ спасителен маршрут
45
Посока на движение
46
Предпазен душ
47
Посока на движение
48
Измиване на очите
49
Авариен телефон за първа помощ или евакуиране
50
Авариен изход/ спасителен маршрут
51
Авариен изход/ спасителен маршрут
52
Посока на движение
53
Пункт за първа помощ
54

България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651

All rights reserved, Karat, 2006