ISO 9001


Указателни знаци за противопожарно оборудване и разполагането му

Противопожарни съоръжения
55
Телефон при пожар
56
Посока към противопожарно оборудване /допълнителен информационен знак/
57
Противопожарен кран с шланг
58
Ръчно задействащо се пожарогасително или известително устройство
59
Посока към противопожарно оборудване /допълнителен информационен знак/
60
Пожарна стълба
61
Посока към противопожарно оборудване /допълнителен информационен знак/
62
Пожарогасител
63
Алармено устройство
64
Посока към противопожарно оборудване /допълнителен информационен знак/
65

България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651

All rights reserved, Karat, 2006