ISO 9001


Саниране на сгради и съоражения

  • Външна и Вътрешна;
  • Eкспандиран и Екструдиран полистирол;
  • Стъклена вата;
  • Изолационна боя – “Изоколб”.
original size

България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651

All rights reserved, Karat, 2006