ISO 9001


Строително монтажни работи

  • зидария;
  • сухо строителство;
  • окачени тавани;
  • кнауф;
  • подмазване на врати и прозорци;
  • боядисване.

България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651

All rights reserved, Karat, 2006