ISO 9001


За нас

Фирма "Карат-Перфект" ЕООД е създадена през 1989 година с предмет на дейност:
 • Производство на пътни знаци съгласно БДС 1517 / 2020г., БДС EN 12 899;
 • Знаци по Охрана на Труда съгласно БДС 30-35 / 76 , Наредба № 4 и др. нормативи;
 • Строителство;
 • Изолации : Огнезащитни, Хидроизолации, Шумоизолации, Термоизолации;
 • Производство на Алуминиева и PVC дограма;
 • Светофарни уредби и броячи;
 • Ограничители на скоростта : гумени и тип “Габър”;
 • Табели за улици , Знамена и Билбордове;
 • Ограничители за паркиране и Бариери.
Фирмата е  произвела до 2020 г. над 250 000 пътни знака, над 300 000 знаци по охрана на труда, над 350 000 знаци за електрически уреди и инсталации и др.

Основни клиенти :
 • Пътни знаци : Общини, строителни фирми, промишлени предприятия и др.
 • Знаци за електрически уреди : Електропреносните и електроразпределителните райони на НЕК ЕАД, големи промишлени предприятия и фирми търгуващи с електроматериали.
 • Табели по Охрана на Труда : Предприятия и фирми търгуващи с лични предпазни средства.
 • Алуминиева и PVC дограма : Частни клиенти, Обществени заведения и др.

                                   9001:2015 original size       14001- original size   nov 18001 original size

За произвежданите изделия фирмата притежава : Интегрирана система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015, управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 , управление на здравето и безопасността при работа БДС EN 45001:2018 и сертификати от акредитирани лаборатории, гарантиращи техните качества.

 

                                              

България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651

All rights reserved, Karat, 2006