ISO 9001


Забраняващи знаци

Забранено е пушенето
1
Забранени са пушенето и паленето на открит огън
2
Забранено е за пешеходци
3
Забранено е гасенето с вода
4
Водата не е за пиене
5
Забранено е за външни (неупълномощени) лица
6
Забранено е за индустриални превозни средства
7
Забранено е докосването
8
Забранено е преграждането на пътя
9
Забранени са стифирането и складирането
10

България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651

All rights reserved, Karat, 2006