ISO 9001


Знаци за ел. уреди БДС

Стой опасно за живота
ТП-3
Не включвай! Работи се по електропровода
ТП-7
Не включвай! Работят хора!
ТП-8
Не отваряй! Работят хора!
ТП-9
Внимание газ
TP-20
НЕ ВЛИЗАЙ! Опасно за живота!
ТП-10
Внимание обратно напрежение
ТП-14
Внимание под напрежение
ТП-15
Внимание несинхронно напрежение
ТП-16
Внимание двустранно захранване
ТП-17
Внимание заземено
ТП-18
Внимание съоръжението работи
ТП-19
Внимание реагенти опасност от изгаряне
ТП-21
Внимание опасност от изгаряне
ТП-23
Съоръжението е в ремонт
ТП-24
Внимание падащи предмети
ТП-25
Внимание отровни вещества
ТП-26
Слизането забранено
ТП-27
Без противогаз не влизай
ТП-28
Не изключвай! Работят хора
ТП-29
Стой! Високо напрежение!
ТП-2А
Преминаването забранено
ТП-30
Не затваряй работят хора
ТП-31
Качването забранено
ТП-32
Влизането забранено
ТП-33
Да се работи тук
ТП-11В
Влизай оттук
ТП-12В
Качвай се оттук
ТП-13В
Преминавай оттук
ТП-14В
Слизай оттук
ТП-15В
Излизай оттук
ТП-16В
Внимание високо напрежние опасно за живота
ТП-1ГП
Не се качвай високо напрежение опасно за живота
ТП-4ДП
Не се качвай опасно за живота
ТП-5ГП
Не се качвай опасно за живота /вертикално/
ТП-5ГП
Не пипай опасно за живота
ТП-6АП

България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651

All rights reserved, Karat, 2006