ISO 9001


Нестандартни табели по ОТ

Авариен изход
Авариен телефон
Трябва да се носят защитни ботуши
Внимание! Опасност от облъчване с електрожен
Телефон при пожар
Забранено за пешеходци

Ръчен кран
Внимание! Опасност от притискане на ръцете
Забранено да се работи с ръкавици
Спирателен кран
Трябва да се носят защитни ръкавици

България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651

All rights reserved, Karat, 2006