ISO 9001


Сертификати


"Карат Перфект" ЕООД е сертифицирана за прилагане на системата за управление на качеството в областта на производството на пътни знаци , метални изделия и табели за безопасност и охрана на труда; индустриално и гражданско строителство; изработка  и монтаж на алуминиева и PVC дограма; изработване и монтаж на детски съоръжения за игра.

  

EN ISO 9001:2015

nov 18001 original size

 

EN ISO 14001 : 2015

 

14001:2015 original size

 


 

BS OHSAS 18001 : 2007

 

9001:2015 original size

 

 

 

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

"Карат Перфект" ЕООД притежава удостоверения от Камарата на строителите в България с обхват:

Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения
 
строителна камара 1-5220 original size
 
Строежи от транспортната инфраструктура
 
строителна камара 2-4304 original size
 
 
Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда
 
строителна камара 4-7453 original size
 
Отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическите дейности
 
строителна камара 5-709 original size
 
 
Декларация на ръководството за политика цели по качеството
Декларация 9001:2008 original size


Декларация на ръководството за политика и цели по УОС
 
Декларация 14001 original size
 
Декларация на ръководството за политика и цели по ЗБУТ
 
Декларация 18001 original size

България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651

All rights reserved, Karat, 2006